Metalhalogenidová výbojka je stálicí mezi světelnými zdroji

Kolejiště a nástupní ostrůvky

Metalhalogenidové výbojky se osazují i na nástupních ostrůvcích a železničních perónech, kde je vyžadován dostatek umělého světla z důvodu bezpečnosti při pohybu osob mezi vozidly. Výhodou tohoto osvětlení je velmi dobré barevné podání a vysoký výkon, což umožňuje s relativně malým počtem svítidel pokrýt velkou plochu nádraží včetně přístupových cest. Tato osvětlovací technika byla součástí nádražních objektů již před několika desítkami let a je nasazována i tam, kde již došlo k rekonstrukci kolejišť a perónů.pouliční reflektor

Přechody pro chodce

Většina silnic a dálnic je ve frekventovaných úsecích a v blízkosti lidských sídel osvětlena vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Jsou to světelné zdroje, jejichž historie sahá až do poloviny minulého století. Jsou to nejvýkonnější svítidla, která v současné době existují, emitují tolik světelného záření, že to stačí pokrýt potřeby veřejného osvětlení obecních i městských ulic, parků a silniční sítě. Jejich nevýhodou je však horší barevné podání bílého světla, které spíše navozuje klid a pohodu, ale zároveň snižuje bdělost a pozornost. A to není žádoucí na frekventovaných dopravních uzlech a úsecích, kde je zvýšený pohyb chodců nebo cyklistů. Přechody pro chodce jsou velmi často místem, kde dochází k dopravním nehodám, a proto by měly být osvětleny výrazně chladnějším bílým odstínem.reflektory na sportovišti

Sportovní areály

Sportovní kolbiště se dnes stávají zároveň závodištěm dvou odlišných technologií – LED diodových reflektorů a metalhalogenidových výbojek lightpark.cz. Soupeří spolu o to, kdo bude dominovat v osvětlovací technice budoucnosti. Měli bychom ji však dopřát oběma kandidátům, výbojky stále patří k výkonným zdrojům s nízkými provozními náklady a náklady na údržbu, mají velmi dobré podání barev a běžně se s nimi setkáme na zimních, atletických a fotbalových stadionech a na mnoha dalších místech v exteriéru i ve sportovních halách.